Kontakt

Sídlo firmy

Intrading s.r.o.
Okružná 3, 071 01 Michalovce
Slovenská republika

IČO: 44989776
DIČ: 2022920042
IČ DPH: SK 2022920042

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 24541/V

Prevádzka (nie kamenná predajňa)

Letná 5, 831 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 918 783 629
E-mail: info@inokuliare.sk

Bankové Spojenie

Č. účtu: 2773801757 / 0200
(VUB Banka - Slovensko)
IBAN: SK38 0200 0000 0027 7380 1757